STYRET I RAISE GRUPPEN

Våre styremedlemmer

Christinah Nicolaisen, styreleder

Inger Ellen Nicolaisen, styremedlem

Morten Steenstrup, styremedlem

Knut Lysklætt, styremedlem

Alexander Eskeland, styremedlem

Glenn Veiby, styremedlem